یک بازیکن آرسنال متهم به شرکت در شرط‌بندی شد

در صورت اثبات جرم، ممکن است تبعات سنگینی در انتظار یکی از بازیکنان آرسنال باشد.