ورزشگاه وطنی نمی‌رسد، نساجی منتظر ساری

رئیس هیات فوتبال مازندران آماده سازی ورزشگاه شهدای ساری را با ترک تشریفات مناقصه‌ خواستار شد.