همه‌کاره در باشگاه جدید؛/ مقصد بعدی زیدان مشخص شد؟ فقط به یک شرط!

زین الدین زیدان در صورتی پیشنهاد پاری سن ژرمن را قبول می کند که همه کاره امور فنی باشگاه باشد.