هفته‌های سختی را در پیش رو داریم

رئیس‌جمهور فرانسه در بحبوحه جابه‌جایی رکورد‌های کرونایی در این کشور، از مشکلات پیش‌روی مردم فرانسه سخن گفت.