آماده درخشش در دی وای پاتیل؛/ آخرین تمرین زنان ایران پیش از رویارویی با هند

شاگردان مریم ایراندوست برای آخرین‌بار پیش از انجام نخستین مسابقه در جام ملت‌ها، مسائل تاکتیکی را مرور کردند.